#ЗоштоНосење Најголем дел од истражувањата посветени за придобивките од допир или ‘skin-to-skin’ контакт се однесуваат на предвремено родени новороденчиња чија телесна тежина е < 2 kg. Светската Здравствена Организација (СЗО) препорачува употреба на марами со цел воспоставување на контакт помеѓу предвремено родените мали бебиња и родителите, ефект кој е познат под теминот 'kangaroo care'. Водејќи се ...

МЕНИ

Сите права се задржани

0